Us presentem la 5ª edició del mapa Estels del Sud, de l’Editorial Piolet, a escala 1:25.000, amb cartografia actualitzada i imprès en paper impermeable.

Aquesta nova edició és producte de tot el treball realitzat previament, en las anteriors edicions, de las aportacions i correccions de nombrosos excursionistes i del nostre propi treball de camp.

La nova presentació del mapa el fa molt més práctic de cara al seu us a la muntanya: plegat més reduït i paper impermeable. Esperem que us sigui de molta utilitat i us animem a participar en la seva millora de cara a futures edicions, ja sigui contactant directament amb nosaltres o amb l’Editorial.

Us esperem als Ports tan aviat millori la situació de la pandèmia.

Mentras tant, cuideu-vos molt i prepareu projectes pel futur.

Salut